Oświadczenie

Polskiej Partii Pracy i Wolnego Związku Zawodowego ”Sierpień 80” w sprawie fali protestów w Grecji.

, przez ZIETEK Boguslaw

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Grecji, Polska Partia Pracy i WZZ ”Sierpień 80” pragną wyrazić swoje pełne poparcie dla greckich ruchów społecznych, organizacji politycznych i związków zawodowych, które w ostatnich tygodniach podjęły masowe akcje protestacyjne, oraz strajk generalny.

W pełni solidaryzujemy się z greckim społeczeństwem w jego walce z antyspołecznym, antypracowniczym i represyjnym rządem. Na co dzień borykamy się z tymi samymi problemami. Polityka polskiego rządu polega również wyłącznie na wprowadzaniu dalszych antyspołecznych, i antypracowniczych rozwiązań prawnych i systemowych. Nam również usiłuje się odebrać ciężko wypracowane emerytury. Nam również próbuje się odebrać kodeks pracy - ostatni, choć, na skutek neoliberalnych reform, już coraz słabszy gwarant względnego bezpieczeństwa i godnej płacy w zakładach. My również mamy do czynienia z falą prywatyzacji usług publicznych, w tym tak ważnych jej sektorów jak publiczna ochrona zdrowia i edukacja.

Wystąpienia greckiego świata pracy i młodzieży jest walką również w interesie i w imieniu ludzi pracy w całej Europie.

Postulaty greckiego ruchu związkowego, oraz wszystkich organizacji społecznych biorących udział w protestach, są nam szczególnie bliskie w okresie, kiedy także w Polsce, rządząca prawica nie ustaje w wysiłkach, aby nadal realizować na społeczeństwie okrutny, neoliberalny eksperyment. Tym bardziej, że podobnie jak w Grecji i innych krajach europejskich, także w Polsce tradycyjna lewica i partie socjaldemokratyczne reprezentowane w parlamencie, nie potrafią być rzeczywistą alternatywą dla rządzącej prawicy, akceptując neoliberalny kierunek reform, wspierając go, a nierzadko, jak w przypadku SLD współuczestniczą i angażują się w działania sprzeczne z interesem ludzi pracy i osób najuboższych. Kłótliwość i brak jasnej wizji politycznej liderów SLD sprawia, że zamiast zajmować się najważniejszymi ze względów społecznych sprawami, zajmują się oni od lat sami sobą, nie dając żadnej nadziei na odsunięcie od władzy prawicy i realizację lewicowego programu.

Z podziwem obserwujemy grecki ruch związkowy oraz młodzież i w pełni popieramy prowadzony w Grecji strajk generalny i trwające tam protesty. Wierzymy w jego zwycięstwo. Ufamy również, że doświadczenia greckiej fali oporu będą bolesnym ciosem dla światowego kapitalizmu, którego domeną jest wyzysk, łamanie praw pracowniczych i niedemokratyczne sposoby rządzenia.
Polska Partia Pracy weźmie udział w proteście przed ambasadą Grecji (Warszawa ul. Górnośląska 35), który odbędzie się 18 grudnia 2008 roku o godzinie 17,00 w ramach ogólnoeuropejskiej akcji poparcia dla protestów greckich związkowców i młodzieży.

Bogusław Ziętek
Przewodniczący
Polskiej Partii Pracy
i WZZ ”Sierpień 80”

Słowa kluczowe