Professor-emeritus Lode Van Outrive

„Vandenbroucke blaast de verzuiling nieuw leven in”

, door DESSERS David

Tot 1994 zetelde Lode Van Outrive, professor-emeritus van de faculteit Rechten (Criminologie) aan de KUL, voor de toenmalige SP in het Europees Parlement. In een interview in “Rood” (SAP) spreekt hij over het “Comité voor een Andere Politiek” dat op 28 oktober 2006 een conferentie organiseert om eventueel een nieuwe linkse formatie op de been te brengen. In het interview laat Van Outrive zich ook kritisch uit over sommige aspecten van het onderwijsbeleid van minister Vandenbroucke.

Vandaag ben ik ook actief tegen de onderwijsplannen van Frank Vandenbroucke. Ten eerste stel ik de communautarisering van het onderwijs in vraag. Ook in dat dossier ben ik voorstander van een globale politiek, die gericht is op het realiseren van Europese politiek. Voorts denk ik dat we snel akkoord kunnen gaan dat er in België te weinig middelen worden besteed aan het onderwijs. Bovendien stellen er zich ook nog andere problemen. Ik hoor mensen protesteren die stellen dat Vandenbroucke de diversiteit in het onderwijs te weinig steunt en zodoende concentratiescholen in de hand werkt. Ook de link tussen onderwijs en werkgelegenheid is belangrijk voor mij. We zouden zoveel mogelijk middelen moeten vrijmaken om jonge mensen aan een baan te helpen, een bezigheid te verschaffen. Dat zou in mijn ogen veel sociale problemen van de baan helpen.

Ook verzetten we ons ook tegen de plannen van Vandenbroucke om te gaan subsidiëren op basis van het aantal afgeleverde diploma’s. Subsidies moeten toegekend worden op basis van het aantal inschrijvingen. Dat is een veel democratischer beginsel. Dat ontwerp brengt ook een nieuwe verzuiling met zich mee. Zo wil men absoluut dat de Katholieke Universiteit Brussel aansluit bij de KULeuven. Volgens mij zou men in Brussel beter kiezen voor een twee-talige Universiteit Brussel, waarin zowel de Saint Louis, de KUB, de VUB als de ULB betrokken zouden kunnen worden. Samen zouden die dan de Universiteit Brussel kunnen vormen. Dat is een veel beter project dan opnieuw te kiezen voor verzuiling. Ik heb zelf les gegeven aan de universiteit van Ottawa in Canada. Dat is een tweetalige universiteit, omdat Ottawa ook een tweetalige hoofdstad is, Frans en Engels. Brussel is eveneens een tweetalige regio en zou dus een tweetalige universiteit moeten hebben, met veel ruimte voor uitwisseling van programma’s, waar studenten vakken uit een ander taalregime kunnen kiezen... Dit kan trouwens ook kennis van de tweede landstaal in de hand werken. Dat is een veel opener en Europesere opvatting over universitair onderwijs.

Onderwijs is eigenlijk één van de dossiers waarover we een goede discussie moeten voeren in de nieuwe beweging. De centrale vraag voor het Comité voor een Andere Politiek luidt: wat houdt een andere onderwijspolitiek concreet in voor ons? Het gaat dan over meer dan alleen maar meer middelen.